Podmínky jsou platné od 1.1. 2019

1. Podmínky přijetí

Psi: Hlídání u majitele doma

Psi: Venčení

2. Storno poplatky

Hlídání

 1. Pokud dojde ke zrušení služby již uhrazené v době delší než 4 dny před začátkem hlídání, bude majiteli na žádost vráceno 70% ceny.
 2. V době kratší než 4 dny před začátkem hlídání, bude majiteli na žádost vráceno 50% ceny.
 3. V případě, že dojde ke zrušení služby hlídání v den předání zvířete, bude majiteli vráceno 25% ceny.

Venčení

 1. Pokud dojde ke zrušení venčení 24 hodin před začátkem, nebudou majiteli účtovány storno poplatky a částka venčení bude převedená na další venčení. V případě, že majitel bude vyžadovat vrácení uhrazené částky, tzn. nebude si jí chtít převést na další venčení, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50%.
 2. V případě, že dojde ke zrušení venčení méně než 6 hodin před začátkem, bude majiteli účtován poplatek ve výši 100% ceny.
 3. V případě, že je pes agresivní při vstupu do bytu, odmítá na sebe nechat sáhnout (nasadit obojek, připnout vodítko) nebo odmítá opustit byt a budu nucen služby ukončit, vyhrazuji si právo účtovat storno poplatek ve výši 50%. Toto musí být doloženo záznamem (video nahrávka).

Povinnosti a práva majitele

 1. Majitel je povinen objednat službu prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách.
 2. Objednání služby je nutno provést včas a se všemi náležitostmi, včetně včasné platby na účet / jiným způsobem platební kartou.
 3. Majitel zvířete nesmí zamlčet jakékoli skutečnosti, jež jsou důležité jako např. zdravotní stav, snášenlivost s ostatními zvířaty apod. Dojde-li během služby k jakékoliv neočekávané, nepříjemné, nebezpečné či konfliktní situaci v důsledku zamlčení či nesdělení důležité skutečnosti, nenesu za její následky žádnou odpovědnost.
 4. Zvířata musí být očkována dle platných zákonů a na požádání musí být předložen očkovací průkaz/pas zvířete.
 5. Za škody způsobené zvířetem při jeho hlídání a za jeho ztrátu, úraz či úmrtí nenesu žádnou odpovědnost, byla-li ze strany dodržena veškerá bezpečnostní opatření a zásady, kterými se během výkonu služby řídím, tj. nedošlo-li ze strany k prokazatelnému zanedbání péče o svěřené zvíře na sjednanou dobu ani jinému úmyslnému jednání, které by poškodilo majitele a jeho zvíře.
 6. Majitel má právo na první bezplatnou schůzku, ostatní jsou hrazeny již dle ceníku.
 7. Majitel musí služby uhradit do předání zvířete, v případě neuhrazení služby nemusí být zvíře přijmutí.
 8. Majitel je povinen zajistit zvířeti vše potřebné k dokonalé péči o něj a toto: náklady na krmivo, veterinární péči, atd. nejsou zahrnuty v ceně.
 9. Případné náklady navíc uhradí majitel předložení účtu.
 10. Majitel souhlasí se zveřejněním fotek jeho zvířete z hlídání nebo venčení pro potřeby.
 11. Zvířata musí být prostá parazitů. V případě, kdy zjistím, že je zvíře zablešené nebo začervené, provedu řádné odčervení nebo odblešení. Tyto náklady je majitel povinen uhradit při skončení služby.
 12. Vyhrazuji si právo na zrušení služby v případě, kdy zjistím, že zvíře již někdy v minulosti vážně pokousalo/zranilo/usmrtilo člověka nebo je jeho chování agresivní a nepřátelské. Způsobí-li zvíře během poskytování služby újmu na zdraví (pokousání apod.), smrt či škodu na majetku, je za veškerou škodu a případné následky odpovědný jeho majitel, pokud ze strany nedošlo k prokazatelnému zanedbání péče o svěřené zvíře na sjednanou dobu ani jinému úmyslnému jednání, jednání, které by poškodilo majitele a jeho zvíře.

Při hlídání a venčení je dodržen zákon na Ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb.

Podmínky jsou platné od 1.1. 2019 a vyhrazuji si právo podmínky měnit nebo doplňovat.

František, Vopálenský 7. května 801/47,149 00, Praha 11 Chodov,

IČO: 07043376.

Zásady zpracování osobních údajů

 1. Majitelem a provozovatelem webových stránek a zpracovatelem osobních údajů zadaných na tomto webu je František Vopálenský, bytem:  7. května 801/47, 149 00 Praha 11 - Chodov,  osoba zapsaná v živnostenským rejstříku, IČ: 07043376.
 2. Kontaktní údaje zpracovatele: telefon: +420 734 224 065, emial: info@frantisek-vopalensky.cz.
 3. Odesláním Objednávkového formulář /pro nové nebo stávající klienty, souhlasíte jako poskytovatel osobních údajů se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb.. ve znění pozdějších předpisů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/677 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob 95/46/ES (GDPR).
 4. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou.