Pojištění 

Pojistná smlouva u ČSOB Pojišťovny, a. s.

Číslo pojistné smlouvy: 8069878211

Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu.